Нормативні документи


Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби (за ред В.Г. Панка)

Наказ МОН про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України


Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.


Нормативно – правове забезпечення захисту дитини від жорстокого поводження

Документи, які декларують необхідність дотримання та захисту прав людини, у тому числі дітей:

Документи, які окремо наголошують на захисті прав дитини:

Документи, які спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми:

 • Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (1940 р.) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162 ;
 • Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000р.) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789 ;
 • Додатковий протокол до Конвенції ООН по боротьбі із транснаціональною організованою злочинністю “Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї” (2000 р.) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_791 ;
 • Рекомендації Ради Європи.

Документи, які спрямовані на боротьбу з різними формами експлуатації та торгівлі дітьми:

 • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, 2012 р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_927  ;
 • Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, відповідно до якого перелічені діяння визнаються злочином назалежно від місця скоєння.

Конвенції Міжнародної організації праці:

 • Конвенція МОП про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 (1999 р.) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_166 .

Головні положення, які пронизують майже всі міжнародні правові акти, – це абсолютна заборона жорстокого поводження та ставлення до особи, перш за все до дітей.

Законодавче забезпечення захисту дітей від жорстокого поводження в Україні:

 1. Сімейний кодекс України.
 2. Кримінальний кодекс України.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 4. Законодавство про освіту.
 5. Правова заборона поширення жорстокості в засобах масової інформації.
 6. Правові норми щодо необхідності надання інформації у всі органи про факти жорстокого поводження з дітьми, яке вчинюється за будь-яких обставин.
 7. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” на захисті прав дитини.
 8. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” на захисті прав дитини.
 9. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
 10. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.
 11. Указ Президента України від 11 липня 2005 р. № 1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.